Օրենսդրություն

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պաշտպանության մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զինվորական ծառայություն անցնելու մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք

1-155x150

Uույն oրենքը uահմանում է զինվորական կարգապահության հասկացությունը, սկզբունքները, զինվորական կարգապահության պահպանման հետ կապված զինծառայողների պարտականությունները, զինծառայողներին տրվող խրախուսանքի եւ կարգապահական տույժերի տեսակները, դրանք կիրառելու կարգն ու պայմանները, հրամանատարների (պետերի) եւ այլ պաշտոնատար անձանց իրավունքները դրանց կիրառման գործում, ինչպեu նաեւ կարգավորում է զինվորական կարգապահության ամրապնդման հետ կապված այլ հարաբերություններ: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոuտիկանության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության համակարգերում (այսուհետ` զինված ուժեր եւ այլ զորքեր) զինվորական ծառայություն անցնող անձանց վրա:


 • Տվյալների բազա • Գրանցել միջադեպ

  Ձեր կամ Ձեր հարազատի նկատմամբ ՀՀ ԶՈւ-ում տեղի ունեցած իրավախախտում Ավելացնել
  1994թ.-ից հետո ՀՀ ԶՈւ-ում տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպ Ավելացնել
 • Մահվան դեպքերն ըստ վայրերի

  © 2013-2014 Կայքը պատրաստվել է «Ապահով զինվորներ՝ անվտանգ Հայաստանին» ծրագրի շրջանակներում:
  «Ապահով զինվորներ՝ անվտանգ Հայաստանին» ծրագիրն իրականացվում է PAX նիդերլանդական կազմակերպության աջակցությամբ:
  Կայքի գլխագրում տեղ գտած լուսանկարը` Սոսե Մուրադյանի (www.razm.info)
  Միջադեպի ամսաթիվը